KORTY ->> REGULAMIN |

Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe

Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe

Regulamin korzystania z kortów tenisowych

1) Regulamin obowiązuje w sezonie 2013 (od 1 kwietnia 2013 do 31 października 2013).

2) Wszystkie osoby grające na kortach oraz biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe akceptują wszystkie punkty niniejszego regulaminu.

3) Na kortach mogą grać wszyscy, którzy opłacili składkę miesięczną / roczną.

4) Osoby zalegające z płatnościami za poprzedni sezon (składka roczna lub wpisowe do turniejów) do czasu uregulowania należności i wniesienia opłaty na kolejny rok, nie mogą korzystać z kortów oraz brać udziału w żadnych rozgrywkach organizowanych przez Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe.

5) Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z kortów bezpłatnie, codziennie, kiedy korty nie są zajęte przez osoby uiszczające opłatę za korty.

6) Gra na ścianie treningowej jest bezpłatna.

7) Prowadzenie zajęć oraz organizowanie wszelkich przedsięwzięć na kortach w celach komercyjnych jest zabronione.

8) Grających obowiązuje obuwie tenisowe (na płaskiej podeszwie) oraz strój sportowy.

9) Wszystkie osoby korzystające z kortów i ściany treningowej zobowiązane są do starannego polania i następnie wyrównania siatką / szczotką kortu przed grą.

10) Po zakończeniu gry osoby korzystające z kortów zobowiązane są do wyrównania kortu równiarką oraz dużą szczotką.

11) W sytuacji dużej liczby osób chętnych do gry w tym samym czasie, maksymalny czas gry wynosi 1 godzinę. Sugerowane jest by w takiej sytuacji rozgrywać mecze deblowe (nie dotyczy spotkań challengowych).

12) Nie można zajmować kortów z wyprzedzeniem rozwieszając np.: siatkę lub pozostawiając swoje rzeczy, uniemożliwiając w ten sposób grę innym osobom.

13) Osoba, która jako ostatnia polewała korty, zobowiązana jest do schowania węża do skrzyni i zamknięcia jej.

14) Wszyscy grający, którzy jako ostatni w danym dniu będą opuszczać korty powinni sprawdzić czy siatki do gry i wąż do polewania kortu są schowane do skrzyń i czy wszystkie skrzynie są zamknięte.

15) Osoby przebywające i grające na kortach zobowiązane są do zachowania porządku i dbania o czystość.

16) Każda osoba grająca bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie osób towarzyszących.

17) Za rzeczy pozostawione na korcie oraz odniesione kontuzje w czasie gry Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe nie ponosi odpowiedzialności.

18) Wszystkie osoby grające oraz ich osoby towarzyszące obowiązuje Kodeks Postępowania Zawodnika PZT.

19) Wszyscy grający na kortach zobowiązani się do przestrzegania wyżej wymienionych zasad. W przypadku niedostosowania się do niniejszego regulaminu, Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe może względem tych osób wyciągnąć konsekwencje włącznie z nałożeniem zakazu gry na kortach.

20) Prawdo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Sochaczewskiego Towarzystwa Tenisowego.

Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe